liepos 2014 - Ariogalos Albumas - Archive

Vytauto (M.Melnikaitės) 109

Kitoje gatvės pusėje matosi senoji universalinė parduotuvė, vėliau gastronomas.    Ties daugiabučių stogų susikirtimu matyti tik stulpas, naujoji universalinė ir restoranas Šaltinėlis dar nepastatyti. J.Bukausko nuotrauka

Žiūrėti detaliau

Paminklinis akmuo

1978 metais mūsų melioratoriai numelioravo 2000000 ha šlapių dirvų.  Paminklinis akmuo „Laisvės“ kolūkio laukuose, toje vietoje kur buvo baigta melioracija (Viduklės apylinkės). Iš leidinio Raseinių MSV.

Žiūrėti detaliau

Juosta

1978 metais mūsų melioratoriai numelioravo 2000000ha šlapių dirvų. Ta proga buvo išaustos juostos. Jas gavo iškilmingo minėjimo svečiai.

Žiūrėti detaliau

Medalis

1978 metais mūsų melioratoriai numelioravo 2000000 ha šlapių dirvų. Tam įvykiui atminti buvo išleistas medalis.

Žiūrėti detaliau

Peizažas

Dubysos slėnis apie 1960 metus. Gal ir anksčiau, dar nesusiformavusi sala. Nuo Vytenio ir Maironio gatvių sankryžos. Iš R.Sturio archyvo.

Žiūrėti detaliau

Šaltinėlio gimimas

Šaltinėlis tuo metu, kai buvo baigtos jo statybos.  Vyras, kuris stovi prie pat bėgančio vandens – Leonas Digrys. Stovi apačioj su ranka kišenėj – Kazys Matulevičius. Sėdi antroje eilėje trečia iš kairės šviesiaplaukė […]

Žiūrėti detaliau

Universalinė

Kažkada universalinė buvo čia. Vėliau apačioje buvo gastronomas o viršuje „Gatavi“.  Dabar apačioje kairėje gastronomas, dešinėje Euro vaistinė. Kas viršuje? J.Bukausko nuotrauka.

Žiūrėti detaliau