liepos 2015 - Ariogalos Albumas - Archive

Uždubysys

Uždubysio kaimo vaizdas nuo vokiečių kapinių. Betoninio tilto dar nėra. Lieptas kurį kiekvieną pavasarį nunešdavo ledai.  Atomobiliai važiuodavo šalia liepto per brastą. Matosi dviejų butų namas priklausęs Tarybinio artojo kolūkiui […]

Žiūrėti detaliau