Post written by : Darius Žvirblis

Ariogalos šaulės

Ariogalos šaulių grupė su vadove (?). Nuotraukos antra pusė kažkada buvo aprašinėta. Tačiau nuotrauka buvo priklijuota prie kažko,  o vėliau grubiai išplėšta. Išliko tik sunkiai įžiūrima; „Savo mergytei šaulei Visockytei […]

Žiūrėti detaliau

Vytauto gatvė juodai – balta ir spalvota

Atsirado netikėta galimybė paspalvinti juodai – baltas nuotraukas. Spaudos kiosko jau seniai nebėra. Fotografuota iš kažkada dabartinės savivaldybės vietoje stovėjusių kultūros namų. Tolumoje galima įžiūrėti Universalinės parduotuvės, vėliau „senosios Maximos“ […]

Žiūrėti detaliau

Spalio šventė

Spalio šventės lapkričio 7 dieną  demonstracija M.Melnikaitės (Vytauto) gatvėje. Pastate už eisenos dabar Inkubas ir Camelia vaistinė.

Žiūrėti detaliau

Ant Dubysos šlaito

Nuotraukoje dešinėje Ariogalos rajono pirmasis sekretorius Bandzevičius. Kairėje Ariogalos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Antanas Kalvaitis su sūnumi Audriumi. Tolumoje matyti pramkombinato pastatai žmonių praminti „grabine“. 1961 arba 1962 metai.

Žiūrėti detaliau

Ariogalos viršaitis Stasys Gulbinas

Gulbinas Stasys Pranciškaus. Gimė 1885 m. Lenčiuose, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Caro Rusijos okupacijos metais slapčia mokėsi lietuviškoje, vėliau baigė rusišką pradžios mokyklą. Mirus tėvui Pranciškui, 1901 metais Stasys Gulbinas […]

Žiūrėti detaliau

Mokinio pažymėjimas

Ariogalos vidurinės mokyklos mokinio pažymėjimas. Pagamintas 1961 metais arba pagal tų metų standartą. Tuo metu buvo Ariogalos rajonas ir sprendžiant pagal kitoje viršelio pusėje esantį užrašą tuo metu Ariogaloje buvo […]

Žiūrėti detaliau

Gėluvos aerodrome

Originalus nuotraukos pavadinimas; „Darbų vykdytojas Bronius Raudonaitis aptaria kalkinimo darbus su gamybinio skyriaus viršininku Kazimieru Kirka.“ Iš leidinio Raseinių MSV. 1979m.

Žiūrėti detaliau
Puslapis 3 21