Post written by : Darius Žvirblis

Ant Dubysos šlaito

Nuotraukoje dešinėje Ariogalos rajono pirmasis sekretorius Bandzevičius. Kairėje Ariogalos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Antanas Kalvaitis su sūnumi Audriumi. Tolumoje matyti pramkombinato pastatai žmonių praminti „grabine“. 1961 arba 1962 metai.

Žiūrėti detaliau

Ariogalos viršaitis Stasys Gulbinas

Gulbinas Stasys Pranciškaus. Gimė 1885 m. Lenčiuose, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Caro Rusijos okupacijos metais slapčia mokėsi lietuviškoje, vėliau baigė rusišką pradžios mokyklą. Mirus tėvui Pranciškui, 1901 metais Stasys Gulbinas […]

Žiūrėti detaliau

Mokinio pažymėjimas

Ariogalos vidurinės mokyklos mokinio pažymėjimas. Pagamintas 1961 metais arba pagal tų metų standartą. Tuo metu buvo Ariogalos rajonas ir sprendžiant pagal kitoje viršelio pusėje esantį užrašą tuo metu Ariogaloje buvo […]

Žiūrėti detaliau

Gėluvos aerodrome

Originalus nuotraukos pavadinimas; „Darbų vykdytojas Bronius Raudonaitis aptaria kalkinimo darbus su gamybinio skyriaus viršininku Kazimieru Kirka.“ Iš leidinio Raseinių MSV. 1979m.

Žiūrėti detaliau

Granitas

Bijau prisimeluoti, bet atrodo vadinosi Kauno skaldos įmonė Granitas. Nepavyksta rasti tikslaus tų laikų pavadinimo. Paprastai tariant Žemsiurbė. Nuotraukoje pagrindinis konvejeris su dviem akmenskaldėm. „Žiaunos“ ir „konusinė“. Daug jaunimo parėjusių […]

Žiūrėti detaliau
Puslapis 3 20