Kategorija : Dubysa ir Dubysos slėnis

Maironio apdainuota Dubysa, Polisio ir švenčių vieta. Melioratoriai pastatė slėnyje puikų stadioną. Jame vyksta visos Ariogalos šventės. Netoli Ariogalos prie Dubysos buvo žvyro karjeras. Dabar toje vietoje ežeras žmonių vadinamas Žemsiurbe. Dubysa ir slėnis puikūs visais metų laikais.

Prie liepto

Mokiniai su mokytojais kitoje Dubysos pusėje prie liepto Ties Plaščinsku. Iš asmeninio albumo. Nuotraukos autorius nežinomas.

Žiūrėti detaliau

Keltininkai

Nuotrauka padaryta maždaug apie 1960 . Valtyje sėdintis žmogus Pranas Balčaitis. Iš Jurgitos Jakštienės asmeninio albumo.

Žiūrėti detaliau

Lieptas Pakalnėje

Lieptas Pakalnėje prie šaltinėlio. Kairėje matosi dar nesugriuvęs senasis tiltas. Fotografuota toje vietoje kur prasideda dabartinis tiltas. Užrašas kitoje nuotraukos pusėje skelbia, kad fotografuota 1947 VIII 14. Iš R.Rožnaitės archyvo.

Žiūrėti detaliau

Estrada iš kitos pusės

Nedidelis renginys prie Estrados. Galima matyti Tarybinį džipą GAZ-69A  liaudiškai vadinama „viliuku“ ir autobusą KAG-1  1952-1955 gamintą Kaune.  Labai nesunku supainioti Su KAVZ -651A. Šie autobusai buvo tokie primityvūs ir […]

Žiūrėti detaliau

Peizažas

Dubysos slėnis apie 1960 metus. Gal ir anksčiau, dar nesusiformavusi sala. Nuo Vytenio ir Maironio gatvių sankryžos. Iš R.Sturio archyvo.

Žiūrėti detaliau

Link Dubysos

Prie Trijų mergelių (Nuotraukos pavadinimas „…į Dainų slėnį, prie gražiosios Dubysos“). Iš A.Siudiko knygos Ariogalos melioratoriai. 1985 metai.

Žiūrėti detaliau

Leidžiantis prie Dubysos

Kelias į Dubysos slėnį. Nuotraukoje kairėje languotu paltu Stasė Urbonaitė-Gustienė, dešinėje-jos jaunesnė sesuo Gertrūda Urbonaitė-Čeičienė. Iš E.Ivoškaitės archyvo.

Žiūrėti detaliau

Lieptas

Plaščinsko namas kitoje Dubysos pusėje prie stadiono. Anksčiau sakydavom „prie estrados“. Lieptas kurį kiekvieną pavasarį nugriaudavo ledai. Dabartinis ant trosų pakabintas lieptas yra maždaug 10 metrų prieš srovę nuo tos […]

Žiūrėti detaliau

Netoli kapinių

Užrašas kitoje nuotraukos pusėje „Linksmo klasės gyvenimo draugės su geruoju mokytojumi Skripkausku“. Dešinėje mokytojo pirmoje eilėje – gimnazistė Jadvyga Stankevičiūtė.

Žiūrėti detaliau
Puslapis 2 3