Kategorija : Įstaigos ir parduotuvės

Kaip ir kiekviename mieste Ariogaloje buvo ir yra įstaigos ir parduotuvės. Laikui bėgant jų pavadinimai keitėsi. Tačiau XX amžiuje jų pavadinimai daug kam įstrigo į atmintį ir žinomi šiandien, Vykdomasis, Gastronomas, Universalinė, Gatavi, Trikotažas, Ūkinės arba Geležinė, Apylinkė, Gaisrinė, Milicija, Paštas, Poliklinika, Ligoninė, Mokykla, Buitinis, Net trys vaikų darželiai buvo!

Ariogalos viršaitis Stasys Gulbinas

Gulbinas Stasys Pranciškaus. Gimė 1885 m. Lenčiuose, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Caro Rusijos okupacijos metais slapčia mokėsi lietuviškoje, vėliau baigė rusišką pradžios mokyklą. Mirus tėvui Pranciškui, 1901 metais Stasys Gulbinas […]

Žiūrėti detaliau

Restorano virtuvė

Restorano „Šaltinėlis“ virtuvė. Nelabai pasikeitė. Žinoma technologijos naujesnės, bet bendras vaizdas išliko tikrai labai panašus. Iš asmeninio archyvo. J.Bukausko nuotrauka

Žiūrėti detaliau

Karinio stalo iškaba

Apylinkėje (dabar būtų kaimo seniūnija) buvo kambariukas, patalpa, kabinetas, vadinkite kaip norite. Ten jaunuolius registruodavo į karinę tarnybą. Būdavo pateikiami dokumentai, komjaunimo bilietas pirmoje eilėje… Labai smagu, kad iškaba tilpo […]

Žiūrėti detaliau

Darželis

J. Mamaičio nuotraukoje. Vaikų darželis. Kitoje pusėje galima įžiūrėti Mamaičio ranka darytą užrašą. „Miesto darželis“. Originali nuotrauka mažytė. Kaip degtukų dėžutė. Matomai buvo gaminta su kažkokiu tikslu.

Žiūrėti detaliau

Universalinė

Kažkada universalinė buvo čia. Vėliau apačioje buvo gastronomas o viršuje „Gatavi“.  Dabar apačioje kairėje gastronomas, dešinėje Euro vaistinė. Kas viršuje? J.Bukausko nuotrauka.

Žiūrėti detaliau

Buitinis

Buitinių paslaugų kombinatas žmonių vadinamas paprastai – „Buitinis“. Pirmame aukšte vyrų ir moterų kirpyklos,  laikrodžių taisykla, radio ir televizijos remontas, batų taisykla. Antrame aukšte siuvykla ir foto atelje. Dabar čia […]

Žiūrėti detaliau

Vaistinė

Ariogalos vaistinė. Fotografuota apie 1955-60 metus. Ant vaistinės sienos dar nėra „istorinio logotipo“. Slėnio gatvė grįsta akmenimis.  Automobilis Moskvič M-400 liaudyje pramintas „Kremliumi“ su 1946 metų pavyzdžio numeriu. J.Bukausko (?) […]

Žiūrėti detaliau

Apylinkė

Nuotrauka įdomi tuo, kad rasta pastate kažkada vadintame apylinke. Dabar tai būtų tarp restorano ir J.Skamarako parduotuvės. Vėliau žmonės sakydavo „Čiūno“ parduotuvė. Dabar šioje vietoje kyla naujas pastatas. Nuotraukoje matosi […]

Žiūrėti detaliau
Puslapis 1 3