Kategorija : Įstaigos ir parduotuvės

Kaip ir kiekviename mieste Ariogaloje buvo ir yra įstaigos ir parduotuvės. Laikui bėgant jų pavadinimai keitėsi. Tačiau XX amžiuje jų pavadinimai daug kam įstrigo į atmintį ir žinomi šiandien, Vykdomasis, Gastronomas, Universalinė, Gatavi, Trikotažas, Ūkinės arba Geležinė, Apylinkė, Gaisrinė, Milicija, Paštas, Poliklinika, Ligoninė, Mokykla, Buitinis, Net trys vaikų darželiai buvo!

Ligoninė

Tunaičiai prie greitosios pagalbos automobilio ligoninės (buvusios klebonijos) kieme. Iš Giedraičių archyvo

Žiūrėti detaliau

Ligoninė

Ligoninės darbuotojos. Nuotraukoje L. Ignatavičienė,  Z.Saltonienė. G.Tunaitienė. Iš Giedraičių archyvo. 

Žiūrėti detaliau

Gaisrinė

Gaisrinis automobilis ant GAZ-66 bazės. Taip, tokia technika Ariogaloje buvo. Tiesą sakant tokia technika ir dabar naudojama. Iš Ariogalos gelbėtojų ugniagesių archyvo.

Žiūrėti detaliau

Gaisrinė

Ariogalos gaisrininkų mašinos. Kairėje priešgaisrinis automobilis AR-1,6 ant GAZ-63 bazės, dešinėje PMZ-14 ant ZiS-150 bazės. Iš Ariogalos ugniagesių gelbėtojų archyvo.

Žiūrėti detaliau

Gaisrinė

Gaisrinis automobilis PMZ-14 ant ZiS-150 bazės. Taip, tokia technika Ariogaloje buvo. Iš Ariogalos gelbėtojų ugniagesių archyvo.

Žiūrėti detaliau

Gaisrinė

Gaisrų gesinimo siurblys sumontuotas ant džipo GAZ-69. Itin reta automobilio versija. Iš Ariogalos gelbėtojų ugniagesių archyvo.

Žiūrėti detaliau
Puslapis 2 3