Nuotrauką atsiuntė Livija Gulbinaitė, 1937 - 1939 metai Įstaigos ir parduotuvės

Ariogalos viršaitis Stasys Gulbinas

Gulbinas Stasys Pranciškaus. Gimė 1885 m. Lenčiuose, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Caro Rusijos okupacijos metais slapčia mokėsi lietuviškoje, vėliau baigė rusišką pradžios mokyklą. Mirus tėvui Pranciškui, 1901 metais Stasys Gulbinas pradėjo ūkininkauti. Nors ir jaunas, labai mylėjo ūkį, daug skaitė, padėjo mažiau pasiturintiems žmonėms, kurie jį labai gerbė. Prieš II Pasaulinį karą 1937 – 1939 metais dirbo Ariogalos viršaičiu. Už tai buvo ištremtas į Komijos lagerius.

Mirė 1968 metais. Palaidotas Ariogalos kapinėse su žmona Brone Šulyte.

Informaciją suteikė Livija Gulbinaitė

Komentarų nėra


Palikti komentarą

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*